CTY QUẢNG VIỆT
 
HOME Sản Phẩm Hồ Sơ Cty PARTNER CONTACT

 
Sản Phẩm
 
  1. Hóa chất Nguyên Liệu Màu   Màu PU
  Màu Silicone
  Màu Epoxy
  Màu UP
  Màu Đa Mục Đích  
Resins   Chất Tạo Bọt PU
  Epoxy resins
  UP resins
Khác  PU Phu Gia
 Hóa Chất Chống Cháy
 Chất Huỳnh Quang
 Pigments
 Chất Tạo Bọt Ngăn Nước Một  
 Calcium carbonate (CaCO3) 
  2. Máy Móc     Máy chủ đổ cao áp  
    Máy PU foaming
    Máy PU cutting
    Máy PU pouring