CTY QUẢNG VIỆT


Home  >  Sản Phẩm  >  Màu PU
 

Nguyên Liệu Màu PU


  Hồ Sơ Sản Phẩm:
 
      POLY U COLOR® là tên đăng ký thương mại Cty KLS Đài Loan, Màu PU là một chất sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất của PU Nệm Mút và sản xuất nhựa PU, ép hoặt phun. sản phẩm sản xuất bởi công nghệ đặt biệt, với mật độ cao, Màu sắt và sự ổn định tuyệt vời và phân tán. sản phẩm của chúng tôi trong ngành công nghiệp đã trở thành loại Màu PU phổ biến nhất thế giới.
 
  Mã Số Sản Phẩm:
 
 U-161F PINK  U-104B WHITE
 U-430 RED      U-747 BROWN    
 U-417 RED      U-746 BROWN    
 U-402T RED      U-388 BLACK    
 U-406 RED      U-301 BLACK    
 U-520 ORANGE       U-204 GRAY    
 U-522M ORANGE      U-177F MAGENTA     
 U-523 ORANGE      U-184 VIOLET    
 U-644R YELLOW      U-815 BLUE    
 U-609 YELLOW      U-817R BLUE     
 U-605 YELLOW      U-816 BLUE    
 U-910D GREEN      U-899 PEACOCK     
   
  Chng Nhận Chât Lượng:
 
Chng Nhận

Download

  U-330 Kiểm tra REACH SVHC
  U-301 Kiểm tra kim loại nặng EN71
  U-388 Kiểm tra phosphate 
   U-104B Kiểm tra REACH 15 SVHC 
  U-301, U-417, U-605 Kiểm tra RoHS
  U-609, U-815, U-407 Kiểm tra kim loại nặng
  U-520 Kiểm tra kim loại nặng EN71