CTY QUẢNG VIỆT


Home  >  Sản Phẩm  >  Màu PU
 

Nguyên Liệu Màu PU
(PU colorant)
 
 

Hồ Sơ Sản Phẩm:

        POLY U COLOR® là tên đăng ký thương mi Cty KLS Đài Loan, Màu PU là mt cht sản phẩm  đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, ch yếu được sử dụng trong sản xuất của PU Nệm Mút  sản xuất nhựa PU, ép hot phun. sản phẩm sản xuất bởi công ngh đặt bit, với mt đ cao, Màu st và sự ổn đnh tuyt vi  phân tán. sản phẩm ca chúng tôi trong ngành công nghip đã trở thành loi Màu PU phổ biến nht thế giới.

Mã Số Sản Phẩm:

 U-161F PINK

 U-104B WHITE

 U-430 RED

     U-747 BROWN    

 U-417 RED

     U-746 BROWN    
 U-402T RED      U-388 BLACK    

 U-406 RED

   

 U-301 BLACK

   

 U-520 ORANGE 

   

 U-204 GRAY

   

 U-522M ORANGE

   

 U-177F MAGENTA 

   

 U-523 ORANGE

   

 U-184 VIOLET

   

 U-644R YELLOW

   

 U-815 BLUE

   

 U-609 YELLOW

   

 U-817R BLUE 

   

 U-605 YELLOW

   

 U-816 BLUE

   

 U-910D GREEN

   

 U-899 PEACOCK 

   

   
Chng Nhận Chât Lượng:

Chng Nhận

Download

  U-330 REACH 84 SVHC test

  U-301 EN71 8 heavy metals test
  U-388 3 phosphates test 

   U-104B REACH 15 SVHC test 
  U-301, U-417, U-605 RoHS test 
  U-609, U-815, U-407 EN71 heavy metals test
  U-520 EN71 heavy metals test