CTY QUẢNG VIỆT


Home    Sản Phẩm    Chất Tạo Bọt PU
 

Chất Tạo Bọt PU
  

Hồ Sơ Sản Phẩm:

       Các sản phẩm chất tạo bọt PU được sử dụng rộng rãi, từ vật liệu cách nhiệt, vật liệu giày, vật liệu bionic (như hoa nhân tạo PU), đồ nội thất, vật liệu chống thấm cho đến các vật thể PU tích hợp khác nhau (như xô tắm giả gỗ, vật liệu da tự làm PU) Sản xuất có hiệu suất tuyệt vời. Các sản phẩm hoàn thiện của chất tạo bọt PU chủ yếu được chia thành: bọt cứng, bọt bán cứng, bọt mềm, bọt có độ đàn hồi cao, bọt có độ đàn hồi thấp và tự tạo da PU với Một số loại chính.

 
Cthể Loại:

1. Bọt Cứng: After deformed by external force, end product can't restore original shape.
2. Bọt Mềm : After deformed by external force, end product immediately restore original      shape, resilience is lower.
3. Bọt Có Độ Đàn Hồi Cao: After deformed by external force, end product immediately restore original shape. resilience is higher.
4. Bọt Bán Cứng: After deformed by external force, end product partly restore original shape
.

5. Bọt Có độ đàn hồi thấp: After deformed by external force, end product slowly restore original shape.
6. Tự Tạo Da PU: Surface of end foam product forms thick skin.

 
Cách Sử Dụng:

      Suitably mix 2 components of foaming resin (A component & B component) by suggested weight ratio then put into the mold. Waiting for it swells and cures to get end PU foam object. PU foaming method mainly divided into 2 kinds, free foaming and in-mold foaming. Making color products, colorants should be add into A component first and adequately mix, then add B component into.


Đóng Gói: