CTY QUẢNG VIỆT


Home    Sản Phẩm    Hóa Chất Chống Cháy
 

Hóa Chất Chống Cháy
(Flame Retardant)
  

    Hồ Sơ Sản Phẩm:

      Hóa chất chống cháy, như tên gọi của nó, là một hóa chất được sử dụng để cải thiện tính chất chống cháy của vật liệu , Thêm nhựa hoặc sơn qua chất chống cháy , Có thể cải thiện hiệu quả khả năng chống cháy của nó , Vật liệu này có thể tạo ra hiệu ứng tự dập tắt khi lửa cháy, để không mở rộng đám cháy và ảnh hưởng đến sự an toàn của tính mạng và tài sản.

 
   
Mã Số Sản Phẩm: