CTY QUANG VIET


Home    Sản Phẩm    Màu Epoxy
 

Nguyên Liệu Màu Epoxy
  

    Hồ Sơ Sản Phẩm:

EP-COLOR là một loạt các sản phẩm dán màu EPOXY chất lượng cao, chủ yếu được sử dụng trong sản xuất các loại EPOXY có màu khác nhau, bao gồm các lớp phủ EPOXY, EPOXY để ép phun và keo EPOXY. Thông qua việc bổ sung EP-COLOR, khách hàng có thể sản xuất nhiều màu sắc khác nhau của các sản phẩm nhựa epoxy. EP-COLOR được sản xuất bởi công nghệ sản xuất đặc biệt và có độ phân tán và ổn định tuyệt vời trong nhựa epoxy.

 
   
Mã Số Sản Phẩm:

 EP-2162 PINK    EP-0057 BLACK
 EP-2303 RED    EP-8136 GRAY
 EP-2225 RED    EP-9604 WHITE
 EP-2123 RED  EP-1151 BROWN
 EP-3164 ORANGE  EP-7848 VIOLET  
 EP-4990 YELLOW  EP-7156 VIOLET  
 EP-5188 GREEN    EP-6146 BLUE
 EP-5902 GREEN    EP-6019 BLUE

   
   
Chng Nhận Chât Lượng:

Chng Nhận

Download

  EP-0057 EN71 heavy metal test
  EP-2225 EN71 heavy metal test
  EP-9604 EN71 heavy metal test